Spring til indhold

Danmarks Ambassade & Faste Mission, Wien

Führichgasse 6 A-1010 Wien
Tel.: +43 1 512 79 04 E-Mail: vieamb@um.dk

Du kan sende sikker digital post til ambassaden via din e-Boks til vieambsik@um.dk

Ambassadens åbningstider

Ambassadens lukkedage


Har du behov for hjælp uden for ambassadens åbningstid?

Kontakt Udenrigsministeriets 24/7-vagtcenter på +45 33 92 11 12 eller BBB@um.dk

Danmark i Kosovo

Danmark har ingen ambassade i Kosovo. Danmarks ambassadør i Wien er akkrediteret i Pristina.

(For information in English, please scroll down)

Konsulær bistand
Hjælp til danskere i forbindelse med krise- og katastrofesituationer
Danmarks ambassade i Pristina, Kosovo, har hjemme i Wien. Hvis uheldet er ude i Kosovo, eller du af anden grund har brug for udenrigstjenestens bistand, er det derfor ikke muligt umiddelbart at opsøge ambassaden.

I Pristina kan du imidlertid henvende dig til det honorære danske konsulat:

Det honorære konsulat i Pristina
Honorær Konsul Ahmet Hasolli
Str. Mujo Ulqinaku (Pejton Area) 5/1
10000 Pristina
Kosovo
Tlf: +383 38609181
Mobil: +383 44 501 369
E-mail: ahmhas@umgate.dk
Assistent: Feime Avdyli
feiavd@umgate.dk 

Borgerhenvendelser og konsulære sager ifølge aftale. Kommunikation foregår på engelsk.

Du er også altid velkommen til at kontakte ambassaden i Wien:
Danmarks Ambassade & Faste Mission
Führichgasse 6
1010 Wien
Tlf. +43 1 512 7904
E-mail: vieamb@um.dk
Web: http://oestrig.um.dk
Åbningstid: mandag-torsdag 9-16 og fredag 9-14.

Uden for åbningstiden har du i presserende tilfælde mulighed for at kontakte Udenrigsministeriets globale vagtcenter i København, tlf. +45 33 92 11 12.

Ansøgning om pas
Ansøgning om dansk pas for personer fyldt 12 år kan indgives ved personligt fremmøde på den nærmeste danske repræsentation med biometriudstyr fx på den danske ambassade i Wien, Sofia, Athen eller Beograd. Det skal påregnes, at der skal bestilles tid for indlevering af ansøgning. Ansøgerne bedes søge nærmere information på de nævnte ambassaders hjemmesider, og eventuelt kontakte ambassaderne for en afklaring af krav til dokumenter og bilag i forbindelse med ansøgning. En anden mulighed er fortsat at søge om pas under ophold i Danmark.

Ansøgning om nødpas (provisorisk pas), forlængelse af pas eller pas for børn under 12 år kan indgives ved det honorære konsulat i Pristina. Tidsbestilling for indlevering af ansøgning anbefales.

Ansøgning om visum/opholdstilladelse
Personer, der ønsker at ansøge om visum, opholdstilladelse/familiesammenføring og tilbagerejsetilladelse samt andre ansøgninger om opholdstilladelse i Danmark, henvises til den norske ambassade i Pristina, hvor disse sager kan ekspederes. Ansøgerne bedes søge nærmere information på den norske ambassades hjemmeside. For engelsktalende henvises der endvidere til information på Udenrigsministeriets hjemmeside i linket her. Det skal påregnes, at der skal bestilles tid for indlevering af ansøgning.

Registrér dig på Danskerlisten under dit ophold i Kosovo
Danskerlisten giver Udenrigsministeriet mulighed for at kontakte danskere i udlandet i en krisesituation. Det kan være ved naturkatastrofer, terroraktioner eller væbnet konflikt, i det land du opholder dig i.

I den slags situationer kan det være nyttigt for dig at få information om en sikker og hurtig måde at forlade området på.
Det er frivilligt, om man som dansker ønsker at registrere sig. I nogle lande kan det være relevant kun at registrere sig, hvis man skal opholde sig i landet i en længere periode. Mens det i lande med særlige risikoforhold anbefales, at man også registrerer sig ved kortere ophold.

Danskerlisten kan bruges ved både korte rejser og længerevarende ophold i udlandet. I det nye system er der indbygget en årlig opdatering, for at sikre korrekte oplysninger.

Registrér dig på danskerlisten her >

Hvis du har brug for hjælp vedrørende Danskerlisten kan du kontakte Udenrigsministeriets Borgerservice (BBB@um.dk, telefon 3392 1112).

Pas- og visumregler
Se Udenrigsministeriets hjemmeside for udenlandske pas- og visumregler:
http://um.dk/da/rejse-og-ophold/rejse-til-udlandet/pas-og-visum/

Forsikring
Den rejsende skal være rejsesygeforsikret.

Kontakt den kosovariske konsulat i København for eventuelle tvivlsspørgsmål:

Kosovar Consulate in Copenhagen
Frederiksholms Kanal 4, st.tv.
1220 Copenhagen K, Denmark
(+45) 33 327 155
(+45) 50 336 755
E-Mail: consulate.copenhagen@rks-gov.net 
E-Mail: arton.krasniqi@rks-gov.net

Kommerciel bistand
Kommerciel bistand i Kosovo håndteres af The Trade Council ved den Danske Ambassade i Kroatien.

Danske virksomheder er meget velkomne til at kontakte The Trade Council ved den Danske Ambassade i Zagreb for yderligere information.

Kosovo er en del af The Trade Council for Centraleuropa og Balkan.

For mere information, venligst se http://kroatien.um.dk/

Consular information
If you wish to travel to Denmark, you should inquire whether you will need a visa. In the affirmative, make sure to file an application in due time. Please contact the Norwegian Embassy in Pristina if you wish to apply for a visa or a residence and/or work permits for Denmark.

Danish Visa Rules

Detailed information about the rules governing residence (stays exceeding 3 months) and/or work permits for Denmark and information about the necessary documentation to be handed in together with your application can be found on the website of the Danish Immigration Service.

Residence and Work Permits

Commercial information

Commercial activities in Kosovo are handled by the Trade Council at the Danish Embassy in Croatia.

Danish companies are very welcome to contact the Trade Council at the Danish Embassy in Zagreb for further information. Kosovo
is part of the Trade Council Central Europe and the Balkans regional cooperation.

For more information, please go to http://kroatien.um.dk/en