Spring til indhold

Danmarks Ambassade & Faste Mission, Wien

Führichgasse 6A-1010 Wien
Tel.: +43 1 512 79 04
 

Har du behov for hjælp uden for ambassadens åbningstid?

Kontakt Udenrigsministeriets 24/7-vagtcenter på +45 33 92 11 12 eller BBB@um.dk

 

Danmark i Kosovo

Danmark har ingen ambassade i Kosovo. Hvis du har brug for konsulær bistand, kan du kontakte Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter på +45 3392 1112 eller bbb@um.dk.

PAS
Det er ikke muligt at få udstedt eller fornyet et dansk pas i Kosovo. Alle ansøgninger om pas, herunder forlængelser og udstedelse af nødpas, skal ske til en dansk ambassade i regionen. Der er dog i visse tilfælde mulighed for at få udstedt et EU-nødpas (ETD) på et andet EU-lands ambassade i Kosovo. Kontakt Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter herom på +453392 1112 eller bbb@um.dk.

VISUM OG OPHOLDSTILLSADELSE
Personer, der ønsker at ansøge om visum samt opholds- og arbejdstilladelse i Danmark, skal indgive ansøgning til en dansk ambassade i regionen. Ansøgerne bedes søge nærmere information på den aktuelle ambassades hjemmeside. Der vil skulle bestilles tid for indlevering af ansøgning.

Yderligere information om visum og opholdstilladelser i Danmark kan findes på Udlændingestyrelsens hjemmeside

The Trade Council i Kosovo
Kommercielle aktiviteter i Kosovo håndteres af The Trade Council ved den Danske Ambassade i Kroatien.
Danske virksomheder er meget velkomne til at kontakte The Trade Council ved den Danske Ambassade i Zagreb for yderligere information.
Kosovo er en del af The Trade Council for Centraleuropa og Balkan.

For mere information, venligst se Kroatien.um.dk

-----

Denmark in Kosovo

Denmark does not have an embassy in Kosovo. Danish citizens, who are in urgent need of consular assistance, may contact the 24/7 Emergency Center in the Ministry of Foreign Affairs on Tel. +45 33921112 or E-mail bbb@um.dk.

Passport
It is not possible to have a Danish passport issued or renewed in Kosovo. All applications for passports, including extensions and issue of emergency passports, must be submitted to other Danish embassies in the region. In certain cases it may be possible to have an EU-emergency passport (ETD) issued by another EU-embassy in Kosovo. However, contact the 24/7 Emergency Center in the Ministry of Foreign Affairs about this on Tel. +45 33921112 or E-mail bbb@um.dk.

Visa and residence permits
Persons wishing to apply for visa, residence and work permit, family reunification and re-entry permits to Denmark must submit their application to other Danish embassies in the region. For further information please consult the web-sites of the respective embassies. Kindly note that time for submission of applications must be booked in advance at the relevant embassy.

You may find further information about visa and residence permits to Denmark on the homepage of the Danish Immigration Service.

The Trade Council in Kosovo
Commercial activities in Kosovo are handled by the Trade Council at the Danish Embassy in Croatia.

Danish companies are very welcome to contact the Trade Council at the Danish Embassy in Zagreb for further information.
Kosovo is part of the Trade Council Central Europe and the Balkans regional cooperation.

For more information, please go to Croatia.um.dk