Spring til indhold

Danmarks Ambassade, Albanien

Rr. Nikolla Tupe No. 14th Fl. Apt. 4Tirana
Tel +355 -  (4) 22 80 600Fax +355 - (4) 22 57 422

Danmark i Kosovo

Danmark har ingen repræsentation i Kosovo. Henvendelse kan i stedet ske til ambassaden i Albanien. Se kontaktoplysninger i venstre side.

PAS

Det er ikke muligt at få udstedt eller fornyet et dansk pas i Kosovo. Den bedste (og billigste) løsning er at ordne dette under ferieophold og lign. i Danmark, men du kan også henvende dig til danske ambassader i nærområdet, primært ambassaden i Albanien. 

FORSIKRING

Ved rejse til Kosovo bør du være opmærksom på, at det gule sygesikringskort ikke gælder i Kosovo, hverken som sygeforsikring eller som hjemtransportforsikring. Du skal tegne en privat forsikring, hvis du ønsker at være dækket for udgifter i forbindelse med sygdom i Kosovo og være sikret hjemtransport i tilfælde af sygdom eller ulykke.

VISUM

Danske statsborgere kan indrejse i Kosovo uden visum. Serbien anerkender ikke Kosovos uafhængighed. Der kan være problemer ved indrejse fra Kosovo til Serbien, hvis man er kommet ind i Kosovo ad anden vej end via Serbien. Seneste indrejsestempel i ens pas skal derfor være fra en af Serbien anerkendt international grænse. Ellers vil man blive afvist. Rejse ind og ud af Kosovo via Serbien skulle være uproblematisk. Hvis man har et stempel fra "Republic of Kosovo", vil de serbiske grænsemyndigheder formodent­lig annullere dette stempel ved at stemple oveni, se også ambassaden i Beograds hjemmeside.

Registrér dig på Danskerlisten under dit ophold i Kosovo
Danskerlisten giver Udenrigsministeriet mulighed for at kontakte danskere i udlandet i en krisesituation. Det kan være ved naturkatastrofer, terroraktioner eller væbnet konflikt, i det land du opholder dig i.

I den slags situationer kan det være nyttigt for dig at få information om en sikker og hurtig måde at forlade området på.
Det er frivilligt, om man som dansker ønsker at registrere sig. I nogle lande kan det være relevant kun at registrere sig, hvis man skal opholde sig i landet i en længere periode. Mens det i lande med særlige risikoforhold anbefales, at man også registrerer sig ved kortere ophold.

Danskerlisten kan bruges ved både korte rejser og længerevarende ophold i udlandet. I det nye system er der indbygget en årlig opdatering, for at sikre korrekte oplysninger.

Du får adgang til Danskerlisten via et selvvalgt ID og password eller NemID.

https://danskerlisten.um.dk/Registration/default.aspx

 
Hvis du har brug for hjælp vedrørende Danskerlisten kan du kontakte Udenrigsministeriets Borgerservice ( BBB@um.dk, telefon 3392 1112).

 

VISAS & RESIDENCE AND WORK PERMITS

Please be informed that as of 1st July 2014 the Danish Embassy in Tirana will no longer process applications for visa and/or applications for residence and work permit for Denmark, Norway, Sweden and Iceland. This also includes handling of biometric registration for Danish residence and work permit.

Visa applications and applications for residence and work permit for Denmark will instead be handled by the Norwegian Embassy in Pristina, Kosovo. The Norwegian Embassy in Pristina also handles applications to Norway. For contact details of the Norwegian Embassy in Pristina, please see this Link. Applications can also be lodged at any Danish diplomatic representation capable of handling visas.

 If you wish to travel to Denmark, you should inquire whether you will need a visa. In the affirmative, make sure to file an application in due time.

Danish Visa Rules

Detailed information about the rules governing residence (stays exceeding 3 months) and/or work permits for Denmark and information about the necessary documentation to be handed in together with your application can be found on the website of the Danish Immigration Service.

Residence and Work Permits

READ MORE

Read more at the webpage of Embassy of Denmark in Albania